Transport międzynarodowy to usługa obejmująca poruszanie się pojazdem między różnymi krajami, która wiąże się z transferem osób, towarów lub energii. Zarówno przewóz krajowy, jak i międzynarodowy, pełnią funkcje produkcyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne. Najważniejszy cel obu rodzajów obejmuje dostarczenie do miejsca przeznaczenia gotowych produktów i surowców. Sprawdź, co jest potrzebne do transportu międzynarodowego.

Transport międzynarodowy – co jest potrzebne?

Co jest potrzebne do transportu międzynarodowego? Przede wszystkim przewoźnik musi posiadać przy sobie wiele różnych dokumentów potwierdzających spełniane obowiązki. W dokumentach powinniśmy znaleźć się informacje na temat działalności firmy, uprawienia kierowców i dane dotyczące towarów, które mają być przewożone, a także te należące do zatrudnionych osób. Płatności muszą być zawsze dokładnie opisane, a dokumentacja – kompletna.

Niektóre z niezbędnych dokumentów należy przechowywać w firmie, a inne trzeba przekazać kierowcy. Niedostarczenie jednego z wymaganych dokumentów może skutkować karą pieniężną, dlatego przewoźnik powinien dokładnie i starannie sprawdzić dokumenty, aby uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat transportu międzynarodowego? Zajrzyj na stronę internetową https://tsl-nordic.com/transport-miedzynarodowy-siedlce/.

Przepisy ADR dotyczące transportu międzynarodowego

W przypadku firmy świadczącej usługi transportowe obejmujące różne ładunki toksyczne, radioaktywne, łatwopalne, a także lotne, zachodzi konieczność zmiany oznakowania dokumentów zgodnie z umową międzynarodową i wymogami o przewozie materiałów niebezpiecznych. Ponadto pojazd musi być oznaczony znakami ADR. Kierowca powinien przedstawić takie dokumenty jak świadectwo szkolenia kierowców, pisemne instrukcje dotyczące postępowania z ładunkiem, prawo jazdy, zezwolenia na przewóz niektórych towarów i świadectwo przewozu towarów niebezpiecznych.

Kierowcy na drogach między krajowych mogą być również zobowiązani do posiadania prawa jazdy międzynarodowego. To wymóg transportu towarów między państwami, gdy kierujący pojazdem nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, ale pracuje dla przedsiębiorcy zlokalizowanego na jego terytorium.

W zależności od kraju dokumentacja przewoźnika delegowanego do pracy w innym państwie UE, poza podstawowym zakresem dokumentów, może obejmować również dodatkowe zaświadczenia. Wśród nich wyróżnia się umowę o pracę przetłumaczoną na język urzędowy danego kraju, zaświadczenie ZUS A1, ważne zaświadczenie oddelegowania lub poświadczenie zgłoszenia delegacji.

W przypadku oddelegowania przewoźnika do pracy za granicą potrzebne są następujące dokumenty: 

  • Niemcy – umowa o pracę, zgłoszenie do MiLoG, poświadczenie o dniach wolnych i urlopach, kopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
  • Austria – umowa o pracę, kopia zgłoszenia delegacji, poświadczenie o dniach wolnych i urlopach, zapisy czasu pracy;
  • Francja – zaświadczenie o oddelegowaniu, umowa o pracę, książeczka indywidualnej kontroli;
  • Włochy – umowa o pracę, dowód wypłat z potwierdzeniem, ogólna stawka godzinowa;
  • Czechy – zaświadczenie ZUS A1, umowa o pracę;
  • Belgia – zaświadczenie o publikacji oraz dobrowolna umowa o pracę i wynagrodzenie.

Co kierowca międzynarodowy powinien zabrać w trasę?

Wykonując przewóz, kierowca ma obowiązek posiadania kompletu dokumentów w trakcie kontroli drogowej. Dokumentami, które musi posiadać podczas przewozu ładunku, są: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, certyfikaty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa, wyciąg z licencji na wykonywanie działalności przewoźnika, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wyciąg z międzynarodowego prawa jazdy czy test licencjonowania ruchu.

Potrzebna jest także karta jazdy, w której są zapisane takie informacje jak: odczyt z przeglądu rejestracyjnego, czas jazdy, czas postoju, prędkość i potwierdzenia zapłat podatków.

Przy transporcie międzynarodowym należy mieć przy sobie dokumenty związane z rodzajem ładunku, a także odpowiednie licencje. Oczywiście, wymagana jest także licencja na samochód ciężarowy z określoną masą lub licencja na pojazd przewożący ładunek o określonych wymiarach.