Wypadki drogowe i kolizje to jedne z najczęstszych przyczyn uszkodzeń samochodów. W zależności od tego, w jaki sposób pojazd został uszkodzony, istnieją różne rozwiązania zgłaszania szkody do firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli sprawcą jest inny właściciel pojazdu, odszkodowanie wypłacane jest z jego polisy OC. Właściciel pojazdu, który spowodował kolizję, może również zgłosić szkodę firmie, z którą zawarł umowę w ramach ubezpieczenia AC pojazdu. Jeśli jednak poszkodowany posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej BLS, czyli bezpośrednie roszczenia, może wystąpić bezpośrednio do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy pamiętać, że BLS nie obejmuje wszystkich szkód, takich jak wypadki z udziałem więcej niż 2 pojazdów.

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel przystępuje do likwidacji. W celu oszacowania szkody, a tym samym ustalenia wysokości odszkodowania do wypłaty, powołany jest rzeczoznawca majątkowy. Ekspertyza na podstawie oględzin uszkodzonych pojazdów. Następnie sporządzany jest raport, na podstawie którego towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają koszty związane z naprawą pojazdu. Na tej podstawie ustalana jest kwota odszkodowania do wypłaty.

Kim jest rzeczoznawca samochodowy, czym się zajmuje? Wycena aut Warszawa

Rzeczoznawcy samochodowi zajmują się głównie wyceną pojazdów. Odpowiada również za ocenę napraw i ustalenie przyczyny uszkodzenia pojazdu. Rzeczoznawcy współpracujący z towarzystwami ubezpieczeniowymi przygotowują kosztorysy naprawy pojazdu po wypadku lub kolizji. To właśnie ta wiedza fachowa jest wykorzystywana przez firmy ubezpieczeniowe do ustalania wysokości odszkodowania. Z ekspertyz korzystają również dealerzy samochodów używanych, warsztaty samochodowe, sądy oraz klienci indywidualni. Jeśli uważasz, że wycena naprawy Twojego samochodu była nieprawidłowa, możesz odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie opinii niezależnego rzeczoznawcy.

 W jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy?

Trzeba przyznać, że w przypadku uszkodzenia najczęściej wymagana jest opinia rzeczoznawcy motoryzacyjnego. Chociaż firmy ubezpieczeniowe korzystają z usług tych osób, ich zdaniem wielu klientów czuje się pokrzywdzonych z powodu niedopłaty odszkodowania. Dlatego potrzebują wsparcia niezależnych ekspertów, którzy bezstronnie ocenią sytuację i szacunkową wartość pojazdu po wypadku. Jeśli chcesz sprzedać rzadki pojazd, potrzebujesz również opinii eksperta motoryzacyjnego. Ze względu na niewielką liczbę takich modeli na rynku właściciele samochodów mają czasami trudności z ustaleniem ceny. Eksperci motoryzacyjni mogą wówczas skutecznie pomóc takim osobom w ustaleniu najodpowiedniejszej ceny w oparciu o stan pojazdu, jego atrakcyjność i warunki rynkowe.

Wycena samochodu ile kosztuje – opłacalność wyceny rzeczywistej wartości pojazdu

Usługa wyceny rzeczywistej nie jest tania, ale korzyści z jej zamówienia nie są błahe. Jak wspomnieliśmy wcześniej, wycena rzeczywistej wartości pojazdu przydaje się przy próbach niedoszacowania odszkodowania przy sprzedaży lub kupnie samochodu oraz przy udowadnianiu tego dla firmy ubezpieczeniowej. Polityka zakupów. Dlaczego to takie ważne? Postawmy się na chwilę w sytuacji ludzi, którzy sprzedają lub kupują samochody. Wartość w ogłoszeniu powinna odpowiadać rzeczywistej cenie, w przeciwnym razie oferta może wygenerować bardzo niską odpowiedź, jeśli cena będzie za wysoka lub za niska. Wysokie koszty są frustrujące, a niskie koszty wydają się podejrzane.

W przypadku ubezpieczenia pojazdu taka dokumentacja przez biegłego przed datą polisy może stanowić podstawę do sprawiedliwego rozliczenia utraconej wartości. Z wyceną nie musimy martwić się sprzedażą, zakupem czy ubezpieczeniem, ponieważ mamy dowody na to, że nasze roszczenia są uczciwe i poparte rzeczywistym stanem pojazdu. Również wycena rzeczywistej wartości samochodu jest zawsze rozsądna, więc znamy dokładnie argumenty na poparcie tego, a nie kolejny wynik ekspertyzy.